Δημοσιεύθηκε την

Η παρουσίαση των νέων σφραγίδων Trodat

Η παρουσιάση των νέων σειρών αυτόματων σφραγίδων Trodat Printy, Trodat Mobile Printy και Trodat Professional.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N93_iRAKRvU