Διεύθυνση:
Αριστείδου 10-12, Αθήνα – Τ.Κ. 105 59

Ωρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Τηλέφωνο/Fax: 210 3237828

E-mail: info@sfragidesmarinos.gr