Η νέα σειρά Trodat Printy κατασκευάζεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο Περιβάλλον, στην Υγεία, στο Κλίμα και στους Φυσικούς Πόρους.